Upravljalec spletne strani

Dejan Nadlučnik s.p. ( Prodajalec)

sedež: Radmirje 46, Ljubno ob Savinji

matična št.: 5569280000

davčna št.: SI61881279

datum vpisa: 1.6.1995

Varovanje osebnih podatkov

Upravljalec zbira sledeče osebne podatke za potrebe poslovanja: ime in priimek, naslov in kraj bivanja, naslov elektronske pošte, telefonsko številko. Podatki se v obliki računov shranjujejo dokler je zakonsko potrebna hramba računov.

Ob naročilu nam posredujete osebne podatke, zato se kot upravljalec spletne strani zavezujemo, da bomo vaše osebne podatke hranili na varnem mestu in jih ustrezno varovali v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije in evropske unije. Zaupane podatke bomo uporabljali izključno za namene, navedene v tem dokumentu in jih v nobenem primeru ne bomo delili z nepooblaščenimi osebami.

Uporaba piškotkov

Ne spletni strani ne uporabljamo piškotkov.